KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Tác giả : NXB VH – TT
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20×28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa :
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
VÀ CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP – 2013

Nội dung sách bao gồm các phần chính sau:
Phần I: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự v chỉ dẫn p dụng php luật tố tụng hình sự
Mục I: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự:
I. Những vấn đề chung về hổ sơ vụ án hình sự và nghiên cứu vụ án tố tụng hình sự
II. Các giai đoạn nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự
III. Thứ thự nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự
IV. Nghiên cứu chứng cứ
V. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự
Mục II: Chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự
I. Khái niệm, ý nghĩa nội dung áp dụng pháp luật
II. Một số nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
Phần II: Bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2013
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s