QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tìm ra những giải pháp tốt nhất để công ty ngày càng

phát triển và vượt qua mọi khó khan trong kinh doanh. Nhà xuất bản Lao Động đã cho ban hành

bộ tài liệu:

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG CUỐN SÁCH BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

Những quy định pháp luật mới của Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

TT số 127/2012/TT-BTC ngày 8-8-2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục

công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

TT số 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; QĐ

số 704/QĐ-TTg ngày 11-6-2012 phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh

tế thị trường;

NĐ số 60/2012/NĐ-CP ngày 30-7-2012 hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế

nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27-7-2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP…

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề cơ bản của nhà quản trị doanh nghiệp;

Phần II. Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

Phần III. Tổ chức quản trị doanh nghiệp;

Phần IV. Quản trị rủi ro trong kinh doanh;

Phần V. Quản trị marketing trong doanh nghiệp;

Phần VI. Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp;

Phần VII. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp;

Phần VIII. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp;

Phần IX. Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp;

Phần X. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp;

Phần XI. Quản trị kinh doanh quốc tế;

Phần XII. Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.;

Phần XIII. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý, điều hành doanh nghiệp…

Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo thực sự cần thiết để giúp các nhà quản trị, các doanh nhân

những người làm công tác kinh doanh và những ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp

hiện đại tìm hiểu, sử dụng và thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách đẹp, khổ 19×27 cm, dày 440 trang, giá 325.000. Nộp lưu chiểu Quý IV/2012
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s