QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, VỐN NHÀ NƯỚC & QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN

Công tác phòng, chống tham nhũng , tiết kiệm, chống lãng phí ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã tích cực tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều biện pháp, nội dung phong phú. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã hoàn thiện một cách nhanh chóng thể chế về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tài sản nhà nước, vốn nhà nước để góp phần tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí đang là những lực cản trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Nhằm giúp bạ đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
“PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ – SỬ DỤNG TÀI SẢN, VỐN NHÀ NƯỚC & QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”
Nội dung cuốn sách bao gôm các phần sau:
Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng
Phần thứ hai. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức
Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị
Phần thứ tư. Công khai, minh bạch hoạt động thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng
Phần thứ năm. Quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng
Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung thanh tra phòng chống tham nhũng
Phần thứ bảy. Những quy định mới về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại một số cơ quan, bộ, ngành
Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về cải cách chế độ, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của công chức
Phần thứ chín. Công tác quản lý, sử dụng và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước
Phần thứ mười. Hướng dẫn mới nhất về luật khiếu nại, tố cáo trong công tác phòng chống tham nhũng
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s