SÁCH LUẬT THANH TRA MỚI NHẤT 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

SÁCH LUẬT THANH TRA MỚI NHẤT 2013

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc điều hành, quản lý nhà nước đang được Đảng và Chính phủ đặt lên hàng đầu, Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thiện thể chế, nhất là các quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp chặt chẽ với kiểm toán nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực.

Nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra. Ngày 22-9-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Và một số quy định mới khác như: TT số 18/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23-06-2011 Hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu và biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị thanh tra thuộc ngành Lao động – thương binh và xã hội; QĐ số 2126/QĐ-BTC ngày 01-9-2011 Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá; QĐ số 1602/QĐ-BTC ngày 05-7-2011 Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng; TT số 07/2011/TT-TTCP ngày 28-7-2011 Hướng dẫn quy trình tiếp công dân; TT số 05/2011/TT-TTCP ngày 10-01-2011 Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra; TT số 06/2011/TT-TTCP ngày 19-5-2011 Về hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”…

Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt những quy định mới trên, Nhà xuất bản Lao Động đã xuất bản cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THANH TRA VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

Phần I. Luật Thanh tra và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần II. Quy định mới về công tác tổ chức, hoạt động và biên chế của thanh tra chuyên ngành;

Phần III. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra và thẻ thanh tra, trang phục của cán bộ ngành thanh tra;

Phần IV. Quy định về quy trình tiến hành thanh tra, chế độ báo cáo và nguyên tắc bí mật trong ngành thanh tra;

Phần V. Quy định về quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động của đoàn thanh tra và quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra;

Phần VI. Quy định mới nhất về quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ thanh tra;

Phần VII. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ thanh tra;

Phần VIII. Quy định về tiền lương, quy chế thi đua khen thưởng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ thanh tra.

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20×28 . dày 500 trang.

Giá phát hành toàn quốc: 325.000đ.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s