UY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Cuốn sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Phần thứ hai. Luật sử dụng tài sản nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ ba. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Phần thứ tư. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ năm. Luật thực hành chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ sáu. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Phần thứ bảy. Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán;
Phần thứ tám. Quy định mới về kế toán, kiểm toán;
Phần thứ chín. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản nhà nước.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s