NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013 – 2014

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC, QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM HỌC 2013 – 2014
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20×28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :335.000 VNĐ

NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013 - 2014

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP,
CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM HỌC 2013 – 2014

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp quy quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kinh phí, sử dụng tài sản Nhà nước trong trường học, các quy định về chế độ tiển lương, chế độ hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, sinh viên cũng được cập nhật như: Quyết định 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định9/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn. Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên……

Nhằm giúp cho Lãnh đạo trường học, những người làm công tác kế toán trong trường học nắm bắt được các nội dung mới trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC
QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP,
CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM HỌC 2013 – 2014

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Phần 1: KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 2: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 3: SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỌC

Phần 4: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC.

Phần 5: CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN.

Phần 6: MINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển
Chi tiết liên hệ:

Vui lòng liên hệ:

Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

–=THAM KHẢO THÊM—
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 509
Giá bìa: 325.000 đồng
Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).

Phần 3: UY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS).

Phần 5: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM 2013.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 509 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ:

Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013 – 2014

  1. Pingback: Sổ tay giáo viên,chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của nhà giáo | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s